Poniżej znajdziecie ilustracje solarpunkowe objęte licencją CC-BY-SA 4.0, których możecie używać w swoich projektach, również komercyjnych - pamiętając jedynie o podpisaniu autora!

Barbórka 2077

Barbórka 2077 by Katarzyna “PannaN” Witerscheim

Ilustracja Katarzyny “Panny N.” Witerscheim pierwotnie ukazała się w artykule “Jutronautów” Wyborczej w 2022 roku. Przedstawia ona możliwą przyszłość klimatyczną Śląska, za jedną z polskich zahaczek:

Gdy na Śląsku zamknięto wszystkie kopalnie, wiele osób myślało, że region zupełnie straci swoją tożsamość. Nikt nie przewidział, że z początkowo tylko kilku kursów obsługi elektrowni wiatrowych Śląsk stworzy nową historię o sobie. Po kilkunastu latach Ślunska Godka stała się de-facto oficjalnym językiem serwisantów wiatraków w kraju, a Barbórka - europejskim Świętem Wiatru.

Mimo, że Barbórka ma miejsce 4go grudnia, na ilustracji widać zielone wzgórza - symbol zmian, jakie nas czekają.

Wioska na platformie wiertniczej

Wioska na platformie wiertniczej autorstwa kolektywu Commando Jugendstil

Ilustracja autorstwa kolektywu Commando Jugendstil przedstawia kolorową wioskę zbudowaną na opuszczonej platformie wiertniczej, niewykorzystywanej już w świecie bez paliw kopalnianych.

Kolorowa stołówka

Stołówka w odizolowanej placówce naukowej

Ilutracja autorstwa The Lemonaut przedstawiająca kolorową i pełną życia scenę z jednej z Zahaczek Solarpunkowych:

Stołówka w odizolowanej placówce naukowej / środowiskowej, gdzie naukowcy, inżynierowie, kucharze i pracownicy obsługi pokazują sobie nawzajem swoje ludzkie oblicze, jednocześnie pamiętając o tym, jak ważna jest ich rola tutaj i jak trudne warunki panują na zewnątrz (np. czyszczenie oceanów z plastiku, mierzenie poziomu lodu na biegunie północnym itp.).