Jesteśmy solarpunkami, ponieważ jedyne alternatywy to wyparcie lub rozpacz.

 

Solarpunk to wciąż nowopowstający ruch społeczny i artystyczny głoszący radykalną nadzieję w obliczu nachodzących traum zmian klimatycznych.

 

Głosi on potrzebę tworzenia nowych opowieści o przyszłości - jak i oddolnego wprowadzania ich w życie już dziś.

 

Manifest Solarpunka

Solarpunk W ciągu ostatniej dekady wiele osób pisało o Solarpunku – głównie po roku 2014. Jako gatunek jest on jeszcze bardzo słabo zdefiniowany. Poniższy Manifest Solarpunka jest kreatywną re-adaptacją pomysłów i postulatów wielu autorów. Część z nich można znaleźć w Solarpunk: a reference guide oraz Solarpunk: Notes towards a manifesto Adama Flynna. Manifest Solarpunka Solarpunk to ruch fikcji spekulatywnej, sztuki, mody i aktywizmu, próbujący odpowiedzieć na pytanie „jak może wyglądać odżywalna cywilizacja i jak możemy do niej dotrzeć?...

4 min · Paweł 'alxd' Ngei

Notatki do manifestu

Ciężko jest być futurologiem mając mniej niż trzydzieści lat. W trakcie naszej edukacji - niezależnie od kraju, który nam ją zapewnił - mieliśmy okazję spotkać się z prezentacjami na TEDzie czy WorldChanging1, pięknie zaprojektowanymi reklamami ekologicznej konsumpcji i organizacjami pozarządowymi promującymi zrównoważony rozwój. W tym samym czasie dorastaliśmy jednak z zapowiedziami zagrożeń mających ziścić się zanim jeszcze przejdziemy na emerytury - tak z powolną acz nieubłaganą militaryzacją policji2, jak i elitami politycznymi całkowicie niepotrafiącymi poradzić sobie z istniejącym, ale jeszcze nie tak pilnym zagrożeniem zmiany klimatu....

5 min · Paweł 'alxd' Ngei

"sustainability" to nie "zrównoważony rozwój"

W ostatnim czasie coraz częściej możemy spotkać się z terminem “zrównoważony rozwój”, promowanym jako lekarstwo na większość naszych ekologicznych problemów przez międzynarodowe raporty, rządy czy korporacje. Im bardziej się w niego wczytujemy, tym bardziej może się jednak wydawać niekonkretny czy wręcz sprzeczny, gdy z jednej strony wydaje się szeregiem postulatów ekonomicznych, z drugiej używają go organizacje ekologiczne chcące ograniczać konsumpcję. Zamieszanie bierze się z tego, że w języku polskim “zrównoważony rozwój” obejmuje dwa różne koncepty, na które angielski używa oddzielnie sustainability i sustainable development....

7 min · Paweł 'alxd' Ngei

Soczewki i fundamenty

Esej o naturze Solarpunka od strony zarówno literackiej, jak i aktywistycznej autorstwa Pawła Ngei, pierwotnie część wideo na kanale YouTube “Myśleć Głębiej”. Nazywam się Paweł Ngei, a w Internecie znajdziecie mnie także jako ALXD. Zawodowo jestem programistą i specjalistą od cyberbezpieczeństwa, a poza tym także hakerem i badaczem technologii: zarówno w wymiarze inżynierii, jak i kultury i narracji ją otaczających. Jeżeli czytaliście polską wersję “Manifestu Solarpunka” albo tylko “Notatek do Manifestu”, prawdopodobnie było to moje tłumaczenie....

9 września 2022 · 28 min · Paweł 'alxd' Ngei